Elroy Vroege werkt voor het KWC-Agora in Culemborg en wil het Agora-onderwijs naar Zwolle brengen. Hij is in gesprek met scholen, ouders en leerlingen over het idee om het Agora-onderwijs naar Zwolle brengen. De mensen die hij hierover heeft gesproken zijn al erg enthousiast. “Ik heb zelfs al leerlingen en ouders die mailen en bellen van: ‘waar en wanneer kunnen we ons aanmelden?’. Ze bellen zelfs al naar scholen, van: ‘ik heb gehoord dat hier het Agora onderwijs komt.’” 

Het Agora-onderwijs staat voor het ontdekken van de wereld op jouw eigen manier. Ze hebben geen standaard klassen. Er wordt gewerkt met coach groepen, waarin de leerlingen min of meer hun eigen coach mogen kiezen. In een coachgroep zitten ongeveer twintig leerlingen van verschillende leeftijden en niveaus. Een leerling heeft een eigen, vaak zelfgemaakte, werkplek. Er zijn naast eigen werkplekken verschillende plekken waardoor leerlingen zelf kunnen bepalen waar ze willen werken en leren tijdens de dag. De keuzes van de leerlingen vormen het vertrekpunt van het onderwijs en van hun eigen ontwikkeling.  

Elroy Vroege kwam zelf al op vrij jonge leeftijd voor de klas te staan. Hij studeerde Calo aan Hogeschool Windesheim. “Mijn stagebegeleider viel weg en toen moest ik voor de klas staan. Ik kwam veel ongemotiveerde leerlingen tegen, net na de les wiskunde bijvoorbeeld. Dan zat je eerst een kwartier met ze te praten, voordat je kon beginnen met je les. Ook met cijfers geven, de ene geef je een 6 en de ander een 9, alleen omdat de één dit al beter kon dan de ander.” Vertelt Vroege over zijn eerste jaren in het onderwijs.  

“Toen het Agora zes jaar geleden in Culemborg werd opgestart, haakte ik aan. Vanaf dat moment mocht ik meedenken, dat escaleerde een beetje en toen werd ik naast gymdocent ook nog coach en leerlingbegeleider.” Vroege’s passie voor het Agora-onderwijs is zo groot, dat hij het nu ook naar Zwolle wil brengen. Hij merkt dat het hier in de omgeving leeft en heeft zelfs de eerste aanmeldingen al binnen zien komen.  

Het Agora-onderwijs werkt op een andere manier dan het traditionele onderwijs. Ze vertellen de leerlingen niet wat ze moeten doen of op welke manier, want wie zegt dat je vakken zoals Frans of Biologie nodig hebt? Dat bepalen de leerlingen op het Agora-onderwijs zelf. “De ene leerling gaat na een week al allemaal dingen ontdekken, is een stage aan het regelen of een longboard aan het bouwen. De ander doet er wat langer over of van start te gaan.” Achterlopen bij het Agora-onderwijs kan niet, je hoeft als je allebei 14 bent nog niet hetzelfde te kunnen, weten of doen. Alles kan en mag binnen het Agora op zijn eigen tijd.  

“Een van de zaken die nog schuurt met het concept zijn de eindexamens met regels vanuit de overheid.  Dat op een vast moment, voor iedereen van hetzelfde niveau, je moet laten zien wat je kan en dat in een vaak, vaste schriftelijke vorm. Er is daar nog weinig ruimte om het anders te doen. Dat is wettelijk zo bepaald en daar zijn we op vereniging niveau ook echt wel over in gesprek, maar dat gaat niet binnen één of twee weken.” Aldus Vroege.  

Naast de snelweg bij het verkeersplein in Zwolle Zuid, staat een bord met de slogan: ‘Hart voor onderwijs’: “Op het bord zag ik een reguliere docent, aan een regulier tafeltje, met een pen en een blaadje in zijn hand. Je ziet alleen maar de traditionele vormen. Dan denk ik, dat kan echt wel anders.”  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *