Het onderwijs in Nederland gaat er op achteruit. ‘’Het Nederlandse onderwijs is van hoog niveau, maar de kwaliteit daalt’’, aldus het Centraal Planbureau. Dit heeft meerdere redenen. Zo is er tegenwoordig een overschot aan lesmethoden, is er een tekort aan leraren en blijkt, uit een artikel van EenVandaag, dat pabo studenten vaak aan hun opleiding beginnen met een taal- en rekenachterstand. Het gevolg van deze achterstand is dat deze ‘gerepareerd’ moet worden om uiteindelijk het juiste niveau te kunnen behalen die als leerkracht van toepassing is. Hoe wordt dit probleem in Zwolle ervaren? Djermen Boerman, tweedejaars pabostudent aan de pabo op Windesheim, ervaart het zelf anders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *