Disclaimer

Disclaimer

De domeinnaam van deze website is in beheer van de opleiding Journalistiek van de Hogeschool Windesheim. Het Zwols Mediahuis is een samenwerkingsverband (vooralsnog zonder juridische entiteit) tussen RTV Oost, de opleiding Mediaredactiemedewerker (MBO Landstede) en de opleiding Journalistiek (Hogeschool Windesheim). De content op deze website is geproduceerd door studenten van beide opleidingen. De partners in dit Zwols Mediahuis bezitten in gezamenlijkheid alle (eigendoms-)rechten op deze site.

Hieronder wordt verstaan:

Teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen. Door derden ingezonden foto’s naar aanleiding van een oproep, actie of andere reden geven de partijen in deze samenwerking het recht deze foto’s te publiceren zónder bronvermelding.

Op de inhoud van dit platform rust auteursrecht die niet voor commerciële doelen ten behoeve van derden ter beschikking wordt gesteld. Dit betekent dat het niet is toegestaan om de auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder toestemming van de partners binnen het Zwols Mediahuis.

De partners binnen het Zwols Mediahuis zien er op toe dat uiterst zorgvuldig wordt gewerkt bij de verzameling, totstandkoming en publicatie van informatie op deze site. Zij sluiten echter alle aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder directe en indirecte schade) die ontstaan uit het bezoeken van de site of die in enig opzicht samenhangen met het gebruik van de site of de onbereikbaarheid van de site. De partners in het Zwols Mediahuis zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor verwijzingen (o.a. door middel van een hyperlink, banner of button) naar sites van derden.

Ondanks de constante zorg en aandacht die we besteden aan de samenstelling van dit platform, kunnen de partners in het Zwols Mediahuis niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van het platform. Mocht u feitelijke onjuistheden tegenkomen dan stellen wij een reactie erg op prijs via info@zwolsmediahuis.nl. De inhoud van de website kan zonder vooraankondiging wijzigen. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Het is mogelijk om op sommige onderdelen van de site een vrijwillige bijdrage te leveren in de vorm van een reactie. Er geldt een aantal regels ten aanzien van deze bijdrages:

  • Deelname en reageren is volledig voor eigen rekening van de deelnemer.
  • De deelnemer zal de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels altijd in acht nemen. Dit houdt onder meer in dat er geen racistische, pornografische, seksistische en/of discriminerende bijdragen worden geleverd.
  • De deelnemer beschikt ten tijde van deelname over alle rechten van de aangeboden bijdragen. De partners in het Zwols Mediahuis zijn gevrijwaard voor mogelijke aanspraken van derden.
  • Alle rechten worden door deelname overgedragen aan de partners in het Zwols Mediahuis en worden derhalve eigendom van deze partners, die deze bijdragen onbeperkt kunnen gebruiken en exploiteren.
  • De site mag niet worden misbruikt door bijvoorbeeld het overspoelen van forums met (vrijwel) dezelfde berichten.
  • De partners in het Zwols Mediahuis hebben te allen tijde het recht om in hun ogen ontoelaatbare (delen) van bijdragen te verwijderen en/of te bewerken.
  • De uitingen, meningen en vertoningen door derden op de site van het Zwols Mediahuis vertegenwoordigen niet de mening van de partners binnen de samenwerking. De partners binnen de samenwerking van het Zwols Mediahuis zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de uitingen, meningen en vertoningen van derden.

Op deze regels en voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze regels kunnen te allen tijde worden aangepast door de partners binnen het samenwerkingsverband van het Zwols Mediahuis. Wij adviseren daarom de regels en voorwaarden regelmatig te lezen.

Privacy en cookies

De partners binnen het Zwols Mediahuis gaan zorgvuldig om met gegevens van de gebruikers van haar interactieve diensten. Daarbij houdt ze zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wel worden ze gebruikt voor een goede dienstverlening en eventueel om de gebruikers op de hoogte te houden van de diensten van het Zwols Mediahuis. De gegevens worden zodanig beveiligd dat onbevoegden er geen misbruik van kunnen maken. Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Daarmee kan de omroep haar website en dienstverlening verbeteren. De partners binnen het Zwols Mediahuis maken bij het aanbieden van haar diensten gebruik van tijdelijke cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Ze bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.