Anne heeft haar geloof vanuit allerlei perspectieven gezien en ervaren. Van uitbundige christen naar het afzetten tegen haar geloof tot helemaal niet meer geloven. Met haar ervaring wil zij andere studenten helpen en een veilige plek bieden om levensvragen bespreekbaar te maken. Dit gaat zij doen via RE:LINK*, het studentenpastoraat in Zwolle.

Wie is Anne?

Anne is opgegroeid in Goes, Zeeland en komt uit een gereformeerd gezin van acht mensen. Vroeger draaide alles in Annes leven om God. Zij bad voor alles en iedereen en wilde al het goeds van God delen met de wereld. Om deze reden was het voor haar een logische keuze om ook haar studie te wijden aan de Heer. Zo gezegd, zo gedaan. Anne ging als tiener naar de hogeschool Viaa in Zwolle om theologie te gaan studeren.

Anne is biseksueel. Gedurende haar tienerjaren wist zij niet goed hoe ze homoseksualiteit moest interpreteren vanuit de Bijbel. Anne had het gevoel dat homoseksualiteit binnen haar geloofsgemeenschap niet geaccepteerd werd. “Het werd eerder gezien als een zonde, zo werd het ons aangeleerd. Er zijn verschillende Bijbeluitleggen die allemaal iets anders vertellen hierover. Daarom zijn er ook zo veel christenen die verschillende dingen geloven”, zegt Anne. “Er was wel een moment waarin ik realiseerde dat homoseksualiteit geen zonde is. Dat moment is mij altijd bijgebleven.”

‘Gay zijn is geen zonde’

“Als kind werd mij aangeleerd dat gay zijn een zonde is, dus dat had ik als kind maar gewoon overgenomen. Gedurende mijn tienerjaren kwam ik erachter dat ik biseksueel ben en wist ik niet goed hoe ik homoseksualiteit moest interpreteren vanuit de Bijbel. Voor mijn gevoel werd gay zijn binnen mijn geloofsgemeenschap niet geaccepteerd. Tijdens mijn studie kwam ik erachter dat er verschillende Bijbeluitleggen zijn die allemaal een andere visie hebben op dit onderwerp. Daarom zijn er ook zoveel christenen die verschillende dingen geloven. Er was wel een moment bij een kampvuur waarop ik realiseerde dat homoseksualiteit geen zonde is. Dat moment is mij altijd bijgebleven”, vertelt Anne.

Het kampvuur

Op een avond verzamelde een groep jonge christenen zich om een knisperend kampvuur. “We zaten achter het huis van een van de jongeren uit de gemeenschap” zegt Anne. “Het was koud en de lucht was strak op een wolkje na. De enige warmtebronnen waren de vlammen en de rillende lijven onder dikke hoodies en jassen. De vader van een van de jongeren zat er die avond ook bij. Hete luchtwolkjes walmden om zijn hoofd heen na ieder woord” zegt Anne.

“Heel veel christenen zeggen dat homoseksualiteit niet mag”, zei de vader. De jongeren keken om zich heen. Eén iemand uit de groep die gay is, was al wel uit de kast gekomen, maar Anne nog niet. Haar blik was verstijfd. Haar ogen gefixeerd op de dansende vlammende en het rokende hout. “Als ik de Bijbel lees, zie ik dat het gaat over liefde. De Bijbelverzen die aan zouden geven dat homoseksualiteit niet mag, gaan niet over gewone liefdevolle relaties. Het gaat hier over ontrouw zijn in een huwelijk. De teksten zeggen eigenlijk niets over liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht of dat het niet zou mogen”, ging de man verder. Annes blik ontspande. Ze liet een zuchtje gaan en keek naar de strakke lucht. Het wolkje was verdwenen. Ze sloot haar ogen en ze liet haar schouders zakken. Anne wilde wel graag dat homoseksualiteit zou mogen, maar ze wist niet hoe het dan zou mogen van de Bijbel. Na deze avond was het duidelijk dat het niet zwart op wit stond dat gay zijn een zonde is. “Ik voelde me zo opgelucht. Ik zag nu in dat er ook manieren zijn om de Bijbel uit te leggen waarin homoseksualiteit wel mag”, vertelt Anne.

Wat Anne gelooft

Naast het onderwerp homoseksualiteit en abortus zijn er nog meer onderwerpen waarbij Annes opvatting niet overeenkomt met die van haar kerkgemeenschap. Denk bijvoorbeeld aan seks voor het huwelijk of samenwonen voor het huwelijk. Door onder andere deze botsende waarden en normen heeft Anne destijds een streep door haar geloof gezet.

Dit betekent niet dat Anne nooit meer ergens in gelooft. De studente zit over een paar maanden in haar afstudeerfase en heeft een lange weg afgelegd met haar geloof. Ze is nog niet aan het einde gekomen van deze weg. Ze denkt wel dat er een God is en dat hij aanwezig is in haar leven. “God zit voor mij in de mooie momenten waarbij ik me levend voel. Dit kan een live concert zijn of een mooie avond met mijn vrienden. Tijdens deze mooie momenten voel ik heel bewust dat ik leef en ik denk dat onder andere deze momenten God zijn in mijn leven.”

Levensvragen en zingeving

Anne wil met haar levenservaring andere studenten helpen. “Ik wil ze een veilige plek bieden om te kunnen praten over zingeving en ruimte bieden voor hun levensvragen. Heel vaak komt zingeving in de vorm van een religie en naar mijn idee kan dat heel snel ongezond worden. Bijvoorbeeld als je heel erg in je eigen versie van het geloof gelooft, dan is dat jouw waarheid. En zo laat je al snel geen ruimte meer over voor mensen die er anders over denken”, vertelt ze.

Anne gelooft dat zingeving iets cruciaals is en dat iedereen daar mee te maken heeft. “En vooral als je student bent, kan het zijn dat je niet altijd die ruimte voelt om daar met iemand over te praten.”

RE:LINK

Het studentenpastoraat is volgens Anne een goede plek waar je open en vrij aan de slag kan gaan met zingeving, zonder dat je je aan iets moet verbinden. “Je hoeft ook niet een antwoord te hebben op al je levensvragen. Maar het is wel fijn om het erover te kunnen hebben met andere mensen, als je die behoefte voelt.”

“RE:LINK organiseert ook regelmatig evenementen en bijeenkomsten, zoals het Filosofisch studentencafé op hogeschool Windesheim. Elke week of elke twee weken staat er dan een vraag centraal zoals: ‘Waarom zou je geloven in iets?’ Dan gaan ze het daar met elkaar over hebben. Want waarom zou je eigenlijk geloven in iets? Dat is een mooie vraag om over na te denken, denk ik”, zegt Anne. “Ik zou zeggen, kom vooral even langs als je nieuwsgierig bent!”

 


*RE:LINK is het studentenpastoraat in Zwolle. Heb je behoefte aan een goed gesprek over bijvoorbeeld levensvragen of iets anders, dan kan je terecht bij de studentenpastor: Martin Jans. Hij kan je helpen bij je onderzoek of een luisterend oor bieden. Dit hoeft niet per se over religie te gaan, maar hij kan je wel veel vertellen over religie en zingeving.

Het filosofisch studentencafé kan je online bijwonen via een Teamvergadering. Het studentenpastoraat in Zwolle staat altijd open voor vragen en kan je meer informatie geven over de bijeenkomsten. Ze staan overal voor open, je kan er dus ook terecht als je over andere dingen dan het geloof of zingeving wil praten.


 

Door admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *