Bewust zijn van het feit dat cultuur iets is wat we allemaal hebben en dit bespreekbaar maken. Dat is volgens de organisatoren van het symposium: ‘Ben jij cultuursensitief?’ een belangrijke boodschap. Het symposium dat wordt gegeven op hogeschool Viaa heeft als doel om meer aandacht te vragen voor ouderen met een migratieachtergrond die te maken krijgen met zorg- en welzijnsorganisaties. “Er komen steeds meer ouderen met een migratieachtergrond die ook een plekje verdienen in onze voorzieningen”, zeggen de organisatoren.

Cultuursensitief te werk gaan is volgens Gerda Brummel, praktijkverpleegkundige en docent op hogeschool Viaa niet altijd even makkelijk. Volgens haar moet je om cultuursensitief te kunnen werken, accepteren dat het soms moeilijk is om andermans cultuur direct te begrijpen: “je moet iemand bevragen.”  

Volgens Brummel kan je je er soms ook helemaal niet bewust van zijn dat je niet cultuursensitief te werk gaat of vooroordelen hebt over de ander. Op dat moment moet je afstand doen van bepaalde overtuigingen die je vanuit je eigen cultuur hebt meegenomen. Ze geeft als tip: “Begin met je hart open te stellen voor de ander en tijd te nemen om een verhaal te horen. Daar kan je later veel profijt van hebben, omdat je één keer echt goed geluisterd hebt.”  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *