Categorieën
Zwols Mediahuis 2021

Is er na de lockdown meer interesse in het Christendom bij de Zwolse jongeren?

De laatste jaren lijken steeds meer jongeren afscheid te nemen van het geloof, maar corona heeft daar wellicht toch iets positiefs ingebracht. Gelovigen waren namelijk tijdens de lockdown meer geïnteresseerd in het geloof en online kerkdiensten werden goed bekeken. Het Zwols Media Huis wil meer weten over dit landelijke beeld en is benieuwd of de Zwolse jongeren na de lockdown ook meer met het Christelijke geloof bezig zijn.

Voordat we onze vraag op regionaal gebied beantwoorden, kijken we eerst naar de landelijke feiten. In Nederland neemt het aantal kerkgezindten namelijk steeds meer af. In 2012 was 53.8% procent van de Nederlanders (15 jaar en ouder) nog kerksgezind, maar dit daalde tot 45.9% procent in 2019. Wanneer je kijkt naar de leeftijden, zie je dat van de personen van 15 tot 25 jaar er maar liefst 64% zich niet verbonden voelt met een kerk.

Jongeren kijken online
In de coronaperiode wordt zelfs een wetsvoorstel ingediend om religieuze gebouwen te sluiten, maar daar tegenover staat dat de online kerkdiensten ‘’booming’’ zijn. Opvallend is dat bijna 1 op 3 niet de dienst van zijn eigen kerk volgt, maar die van een andere gemeente. Als je kijkt naar die jongeren valt er ook iets op, want 37% van de christelijke jongeren is sinds corona meer met het geloof bezig. Uit het onderzoek van EO BEAM komt naar voren dat er volop naar livestreams wordt gekeken. Maar liefst 82% van de ondervraagden gebruikt Instagram ter inspiratie voor hun geloof.

We spreken eerst met Anouk van de Schootbrugge. Zij behaalde haar journalistieke diploma in Zwolle en werk nu voor EO VISIE en EO BEAM. ‘Mijn geloof is niet aangetast tijdens de lockdown’, begint ze. ‘Het was apart dat ik niet naar de kerk kon, terwijl ik dat van jongs af aan iedere zondag deed. Ik kwam er later achter dat ik het niet miste en dat was wel een openbaring voor me. Bijna iedere zondag stond de laptop aan om naar een online-dienst te kijken, maar ik was snel afgeleid door mijn telefoon. Ik miste het gevoel van samen zijn en samen zingen in de kerk.’

Van de Schootbrugge zou graag willen zeggen dat ze in de coronaperiode meer interesse in het geloof zag vanuit haar medestudenten in de Hanzestad, maar dat was volgens haar ‘niet het geval.’ Bij de EO merkt Van de Schootbrugge wel dat er nog interesse is vanuit de jongeren. ‘BEAM heeft meer Instagram-volgers gekregen in de coronatijd en de EO-Jongerendag was dit jaar weer uitverkocht. Jongeren zijn er wel mee bezig.’

Online kerkdiensten populair
We willen meer weten over de kerkgang onder de Zwolse jongeren en spreken daarom de predikanten van twee Zwolse kerken. Bij de Open Kring in Stadshagen lag in coronatijd de focus vooral op de ouderen volgens Cor Baljeu. ‘Ik hield vaak een telefonisch pastoraat (geestelijke verzorging verlenen, red) met ouderen en later hielden we online kerkdiensten en met succes. Van mijn vrouw kreeg ik zelfs de opmerking ‘’de stream van de Open Kring is wel heel mooi.’’’

Ook bij de Jeruzalemkerk in de Wijk Assendorp zijn de streams een succes volgens predikant Gert Jan Codée. Hij vertelt dat hiermee ook de jongeren worden bereikt. ‘We hadden wekelijks contact met ze. In plaats van elke week catechisatie (godsdienstonderwijs, red) in de kerk, hebben we dit online gedaan. Het was minder fijn dat we elkaar niet fysiek konden zien, maar op deze manier hadden we wel contact. Ik heb ook gemerkt dat er jonge mensen zijn bijgekomen die online zijn gaan surfen naar een online kerkdienst en toen bij onze gemeente terecht zijn gekomen.’

Behoeftes van jongeren
Op de vraag of jongeren in de coronatijd meer bezig waren met het geloof, antwoordt Baljeu: ‘Ik denk van wel. Religie geeft antwoord op levensvragen en ik geloof dat jongeren tijdens de lockdown meer behoefte hadden aan die antwoorden.’ De predikant merk deze interesse nu nog niet tijdens de fysieke kerkdiensten. ‘We hebben wel jongerenkringen. Die nodigen we bijvoorbeeld uit voor een doopdienst en dan zien we wel dat ze komen. Ook laten we popmuziek horen van bijvoorbeeld Suzan & Freek. Dan merken we dat er interesse is van de jeugd.’

Codée ziet na de strenge lockdown meer interesse vanuit de jongeren. ‘We zagen, met name bij de 18-plussers, dat ze opeens weer mee gingen doen met activiteiten. We merkten dat ze moe werden van de online meetings. We zijn daarom met die groep gaan mountainbiken, want dat mocht toen wel, op anderhalve meter. De jongeren waren echt bezig met het geloof. Corona gaf onzekerheid en dan zoek je steun in geloof.’

Codée ziet de kerk nu niet volstromen met jongeren, maar de bijzondere activiteiten blijven wel in trek. ‘We houden bijvoorbeeld zondag (26 juni, red) een openluchtdienst, door en voor jongeren. En volgende week hebben we een mannen/jongens-evenement. Het is goed om die groepen bij elkaar te brengen. Ik heb wel het idee dat jongeren met het geloof bezig blijven, dat is niet het probleem. Jongeren hebben ook behoefte aan gezamenlijke activiteiten.’

Online Bijbelstudie
Ook bij de christelijke studentenvereniging Absens Carens in Zwolle kunnen er tijdens de lockdown geen fysieke evenementen plaats vinden. Voorzitter Maarten Bruijn vertelt: ‘De Soos kon niet meer doorgaan, dus spraken we elkaar via Discord of andere onlinediensten. Daar hielden we dan onze Bijbelstudies. Bruijn gelooft ook dat jongeren die periode onbewust meer bezig zijn geweest met het geloof. ‘Ze konden de online Bijbelstudies erg waarderen en gaven aan dat ze hierin verlangden naar meer diepgang.’ De voorzitter, die geen veranderingen zag in het ledenaantal van zijn verenging, vermoedt dus dat zijn leden meer bezig zijn geweest met het geloof. ‘De twijfelaar is misschien meer gaan nadenken.’

Zelfhulpgids
Van de Schootbrugge brengt afgelopen jaar met Zelfvertrouwen haar eigen zelfhulpgids uit. ‘Het boek geeft tieners tips om hun zelfvertrouwen te vergroten. ‘Mijn geloof komt hier niet in terug, maar een mooie waarde uit het christendom is: ‘’Heb uw naaste lief als uzelf’’. Om dat te kunnen, moet je eerst jezelf liefhebben. Daar zou het tijdschrift bij kunnen helpen.’ Als laatste vragen we aan de auteur welke rol religie kan hebben in de uitdagingen van jongeren vandaag de dag. ‘Het geloof kan mij echt rust geven, wetende dat er een God is die voor je zorgt en bij wie terecht kan. Voor mij is God een constante factor die niet verandert. Als jij je slecht voelt, weet je dat God er is en er blijft.’

Conclusie
Op basis van de gesproken bronnen kun wij concluderen dat de Zwolse jongeren nu iets meer bezig zijn met het geloof. Alhoewel de kerken niet volstromen, is er wel meer interesse voor het geloof en de leuke activiteiten die erbij horen. Ook is er meer vraag naar meer diepgang. Dit is mede te danken is aan de online kerkdiensten die ook in Zwolle erg populair waren. Corona heef hierin dus ook op regionaal gebied een positieve invloed gehad.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *